недостъпен

недостъпен
прил. - недосегаем, недостижим, непостижим, непристъпен, непроходим, мъчнопроходим, труднопроходим, труден, мъчен, непреодолим
прил. - самотен, уединен, скрит, тайнствен
прил. - забранен
прил. - далечен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • безлюден — прил. необитаем, ненаселен, пустинен, пуст, обезлюден, изоставен, без хора прил. недостъпен, непроходим, див, девствен прил. необитаван, запустял, занемарен, разрушен …   Български синонимен речник

  • далечен — прил. отстранен, отдалечен прил. минал, преминал, отдавнашен, отколешен, стар прил. отчужден, чужд прил. недосегаем, неуловим прил. непристъпен, недостъпен прил. несвойствен …   Български синонимен речник

  • див — прил. дивак, недодялан, прост, расъл в гората, дошъл от гората, некултурен, груб, варварин, нецивилизован прил. саможив, необщителен, недостъпен прил. първобитен, необлагороден, неопитомен, некултивиран, необработен, примитивен прил. необуздан,… …   Български синонимен речник

  • забранен — прил. запретен, непозволен, неразрешен, недопустим, наказуем прил. заварден, запазен, недостъпен, охраняем, охранителен …   Български синонимен речник

  • запретен — гл. забранен, непозволен гл. запазен, заварден, недостъпен …   Български синонимен речник

  • мъчен — прил. уморителен, труден, затруднителен, умъчнен, трънлив, тежък, непоносим, непосилен прил. невъзможен, неосъществим, нереализуем, непреодолим, неизпълним, недостъпен, непостижим, непристъпен, мъчнопроходим, мъчнодостъпен, сложен, неразрешим,… …   Български синонимен речник

  • мъчнодостъпен — прил. мъчен, труден, непреодолим прил. непристъпен, мъчнопроходим, труднодостъпен, недостъпен …   Български синонимен речник

  • недосегаем — прил. недостижим, недостъпен, непостижим, далечен, недоближим, невъзможен, неуловим, труден, мъчен, неосъществим, химеричен прил. ненадминат прил. затворен, непристъпен, строг, надменен, чужд, отчужден, студен …   Български синонимен речник

  • недостижим — прил. неизпълним, нереализуем, недостъпен, непристъпен, непостижим, далечен, недосегаем, неосъществим, непреодолим, мъчен, труден, невъзможен прил. съвършен, идеален, утопичен, химеричен …   Български синонимен речник

  • ненаселен — прил. необитаем, пуст, пустинен, безлюден, див прил. непроходим, недостъпен, изоставен, девствен прил. свободен, незает, празен, необитаван …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”